Innovació en disseny

Deflexor 2033 és un mapa de macrotendències de futur desenvolupat per a escenaris d'aplicació del disseny. És el resultat de la investigació acadèmica continua duta a terme per l'IED Barcelona al llarg dels darrers deu anys i que es concep com una brúixola global i dinàmica.

L'objectiu d'aquesta eina és ajudar a les institucions vinculades a l'ensenyament del disseny a fer ús d'insights de les macrotendències, per tal de guiar la innovació orientada pel disseny mitjançant projectes d'estudiants de disseny a través dels propers quinze anys.

Deflexor el composen tres factors impulsors de megatendències, dotze macrotendències, i una constel·lació de diversos exemples de microtendències. Els tres drivers són els elements de transformació a escala global que han tingut un paper rellevant en els canvis sorgits en cada període de la història de la humanitat des dels inicis de la civilització: la demografia, la tecnologia i la globalització.

Hem definit una macrotendència com un canvi, prolongat i a gran escala, dels interessos o de l'estil de vida de l'usuari en l'àmbit econòmic, social, cultural, humà, tecnològic o mediambiental.

Deflexor ha estat dissenyat a partir de sis parells de canvis globals interconnectats que resulten en un escenari global d'aplicació del disseny.

  1. L'acceleració de la població urbana i el creixement, en conseqüència, de noves megaciutats (ciutats amb més de deu milions d'habitants), associada a una nova demanda d'energies alternatives, especialment per part de la generació d'usuaris més joves, genera un escenari d'aplicació del disseny anomenat Disseny per al Desenvolupament Sostenible.

  2. L'augment de la volatilitat dels negocis tradicionals, que cada cop estan més connectats a nivell comercial i pels moviments de capitals, persones i informació (dades i comunicació), en conjunció amb el traspàs del poder econòmic global d'Europa i els Estats Units cap a l'Extrem Orient, genera un escenari d'aplicació del disseny anomenat Disseny per a Nous Models de Negoci.

  3. La hiperconnectivitat és la tendència que fa referència a l'ús de diversos mitjans de comunicació, com són el correu electrònic, la missatgeria instantània, mòbils, contacte interpersonal i serveis d'informació Web 3.0. Aquesta macrotendència s'associa amb l'acceleració exponencial de l'abast, l'escala i l'impacte econòmic de les tecnologies i els materials disruptius. Ambdues macrotendències generen un escenari d'aplicació del disseny anomenat Disseny per a Mitjans i Tecnologies Intel·ligents.

  4. La macrotendència de l'estandardització és l'homogeneïtzació cultural resultant d'una major interacció entre les persones a través d'un augment del flux internacional d'idees, estils de vida i cultures. S'associa amb la macrotendència antitètica: la personalització, la creixent necessitat humana de rebre comunicacions, serveis i productes personalitzats i individuals. Aquesta parella genera un escenari d'aplicació del disseny anomenat Disseny per a la Complexitat Cultural.

  5. La crisi dels sistemes de govern tradicionals és una macrotendència que fa referència a una davallada de la confiança en la política i els polítics tradicionals degut a l'augment en el nombre de mecanismes de comunicació directa i transparent i de gestió pública basats en plataformes tecnocràtiques. Aquesta macrotendència s'associa fins i tot amb les conseqüències del canvi climàtic a nivell global a la societat, perquè els efectes d'aquesta macrotendència agreugen la crisi dels models tradicionals de gestió pública a causa de les emergències ecològiques i socials. La crisi del deute públic, present a la majoria de països del món, i la manca de recursos també contribueixen a produir tensió social. Tot això genera un escenari d'aplicació del disseny anomenat Disseny per a l'Impacte Social.

  6. La macrotendència de l'envelliment de la població és l'augment de l'esperança de vida de la població mundial gràcies a les millores en els àmbits de la salut i de la qualitat de les condicions de vida. L'envelliment de la població està associat amb la tendència del boom demogràfic de taxes de natalitat més altes a àrees específiques com l'Àfrica o l'Índia. Aquest parell de macrotendències genera un escenari d'aplicació del disseny anomenat Disseny per a les Persones.

 

El mapa de macrotendències Deflexor és una brúixola dinàmica que també es pot utilitzar com a metodologia per ajudar, promoure i aplicar l'ús de la innovació orientada pel disseny a companyies i organitzacions.

El sector de l'educació en disseny ha de tenir en consideració aquestes 12 macrotendències pels seus futurs cursos. Alhora, hauria de ser capaç de contribuir oferint solucions pels diversos escenaris fent ús de les metodologies de la innovació i del design thinking, experiències d'ensenyament híbrid (en què es combinen formació i consultoria per a particulars i empreses) i interaccions transdisciplinàries. Hi ha més d'una manera d'aplicar la metodologia del disseny a aquests escenaris: el disseny pot ser aplicat com a simple eina estètica o funcional, com a estratègia, com a procés holístic, com a restablidor del sistema, com a transformador d'estils de vida o simplement com a interfície de comunicació.

El mapa Deflexor fins i tot pot ser utilitzat per startups. Una nova iniciativa empresarial ha de representar un compromís amb el futur que satisfaci a les necessitats i desitjos del client, tant actuals com anticipades. La innovació orientada pel disseny i les macrotendències pot ser una eina molt més efectiva perquè la intel·ligència col·lectiva dels insights dels futurs usuaris sigui més comprensible.

El mapa Deflexor presenta, finalment, una constel·lació de diverses microtendències que es divideix en tendències tecnològiques, mediambientals, socials, de mercat, culturals i de comportament humà. Els exemples de microtendències es poden considerar com oportunitats de progrés o com qüestions per resoldre amb l'ús de metodologies de l'educació en disseny. Aquestes tendències són només un exemple de la complexitat de la producció de coneixement del món que habitem.

 

Firma Alessandro

Alessandro Manetti
Director General IED Barcelona
 

lateral

PRESS CLIPPING
 

LA VANGUARDIA
25 Febrero 2018

la vang

IEDENTITY
28 Febrero 2018

iedenti

EL MUNDO
5 Abril 2018

mundo

DIARI ARA
24 Abril 2018

ara

  •  
  •